SSCO - Stockholms studentkårer — Stockholm

Vice förbundsordförande

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Förbundsordförande och vice förbundsordförande utgör tillsammans SSCO:s presidium. Presidiet ansvarar för SSCO:s löpande verksamhet och politik inför styrelsen och kongressen. 
Presidiet är involverade i verksamhetens alla områden och delar upp dessa mellan sig enligt överenskommelse. I uppdraget ingår politiskt påverkansarbete och opinionsbildning, arbetsledning, representation och medlemsservice. Det politiska påverkansarbetet rör förutsättningar för att studera i Stockholm, vilket framförallt omfattar bostadspolitik, högskolepolitik och ekonomipolitik. 
I enlighet med presidiets uppdragsbeskrivning har presidialerna även särskilda ansvar. SSCO:s förbundsordförande är främsta mediakontakt och ska representera Stockholms studenter i debatten och driva politiken framåt. Förbundsordförande är också personalansvarig. Vice förbundsordförande stöttar och bistår övermarskalksämbetet och säkerställer SSCO:s och studentstockholms representation vid studiesociala aktiviteter. Vice förbundsordförande är även kontaktperson för Bostadsdelegationen och SSSB:s kundtjänst i frågor gällande Instruktionen för  studentbostadskön och innehav av studentbostad.
Uppdraget är arvoderat på heltid och det förekommer resor, samt arbete under kvällar och helger. Uppdragets dagliga genomförande styrs av omvärlden och verksamhetens behov. Uppdraget ska inte ta mer tid än vad uppdraget arvoderas för.

Arvoderat uppdrag.

Minsta åtagande

2023-07-01 – 2024-06-30 (1 år, arvoderat)

När och var sker uppdraget

Sveavägen 110

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen