Alzheimer Sverige — Göteborg

Vill du vara med och förstärka styrelsen i Alzheimer Sverige Göteborg?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för personer som lever med en kognitiv hjärnsjukdom samt för deras anhöriga och närstående.  Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.
 
Vi har ideella lokalföreningar på flera orter runt om i Sverige. Lokalföreningen bedriver mötesplatsen Café minnesvärt, en träffpunkt där alla som vill är välkomna att lära sig mer om sjukdomen och kring vilka resurser och kompetenser som finns i samhället och i kommunen både för den som har en diagnos såväl för den som är anhörig.

Vi har en lokalförening som bedriver fina Café minnesvärt-träffar i Göteborg. Denna föreningen behöver förstärka och komplettera styrelsen med flera poster.

Känner du att detta kan vara intressant för dig? Varmt välkommen att kontakta oss så kan vi tala vidare!

Minsta åtagande

Lokalföreningens styrelse kommer gemensamt överens om åtagandets omfattning.

När och var sker uppdraget

Lokalföreningens styrelse kommer gemensamt överens om åtagandets omfattning.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen