Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

492 organisationer

Sortera på

KFUM, Göteborg

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrat...

Area Göteborg
Area 1

The Hunger Project

The Hunger Project är en ideell, politiskt och religiöst obunden, global organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. ...

Area Stockholm
Area 1

Hassela Solidaritet, Stockholm

Hassela Solidaritet arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engageman...

Area Stockholm

Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungslände...

Naturskyddsföreningen, Huddinge

Naturskyddsföreningen i Huddinge arbetar aktivt för att värna om miljö- och naturintressen i vår omgivning. En stor del av vårt arbete gå...

Area Huddinge

Ganga for Change Sweden

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 2010 och arbetar för att förmedla stöd till projekt i Indien. ...

Area Katrineholm

Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling

Svenska kyrkan i Danmark-Funbo församling har sedan länge en god tradition av ideellt arbete. Det är ett arbete som vi vill ska växa ännu...

Area Uppsala
Area 3

Hälsofrämjandet, Riksförbundet

Vi är en modern folkrörelse med tradition. Hälsofrämjandet bildades på 1940-talet med Are Waerland som frontfigur. Vårt motto är "Må bra ...

Area Stockholm

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning fö...

Area Stockholm

Föreningen Alma

Vi jobbar för att bygga upp en annorlunda bistånd och mikrofinans för Latinamerika och Afrika i första hand. Alma är en partipolitiskt oc...

Area Stockholm

Kvinno- och Tjejjouren, Tensta

Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för mäns våld, hot, tvång, misshandel, våldtäkt eller annan kränkande behandling.

Our Normal Association

Our Normal Association är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att berika livet för familjer med barn med normbrytande funk...

Area Göteborg

Kvinno och tjejjouren i Linköping

Vill du stötta kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika former av våld, övergrepp och kränkningar? Identifierar du dig som k...

Palestinagruppen, Stockholm

Palestinagruppen Stockholm är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Palestinagruppen Stockholms mål är ett fritt ...

Area Stockholm

862501-1161

Brottsofferjouren ger stöd och hjälp till den som drabbats av brott och till vittne, målsägande och anhöriga i samband med rättegång.

Area Trollhättan

Malmös Feministiska Nätverk

Malmös Feministiska nätverk driver Feministisk Festival som är en tredagars festival i Malmö fyllt med kultur, möten, debatter och förelä...

Tjejjouren, Malmö

Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för alla tjejer och kvinnor. Föreningens huvudsyfte är att genom e...

Area Malmö

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart ...

Area Stockholm

Verdandi Pantern

Verdandi Pantern är en kamratstödjande gruppverksamhet för alla åldrar. Vi arbetar för ett rök- och drogskadefritt samhälle. Verdandi Pa...

Area Karlskrona