Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

570 organisationer

Sortera på

Trygghetsgruppen Uppland

Trygghetsgruppen Uppland är en ideell Förening som startade den 9:e Juli 2016. Med ändamålet att tillvarataga och erbjuda samhället den t...

Area Tierp

Twiga

Twiga är en ideell förening som arbetar med utvecklingssamarbete. I dagsläget har Twiga samarbeten med organisationer i Uganda och Kenya,...

Area Malmö

Tällberg Foundation

Tällberg Foundation är en internationell, ideell organisation etablerad i Sverige som grundades 1981. Under tre decennier har dess målsät...

Area Stockholm

Umeå Maria församling

Umeå Maria församling är en del av Svenska kyrkan i Umeå. Församlingens område innefattar Marieområdena i norra delarna av staden. Vår up...

Area Umeå

Ung Media, Sverige

Ung Media Sverige jobbar för att unga medieproducenter ska vara en stark kraft som påverkar både ungas liv och hela samhället. Ung Media ...

Area Göteborg
Area 7

Unga Allergiker

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller överkänslighet. Unga Allergiker är en or...

Area Stockholm

Unga Forskare

Unga Forskare grundades 1977 och består idag av nära 50 föreningar med över 7500 medlemmar. Vi vill att nyfikenheten och intresset för na...

Area Stockholm

Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar bildades 1931 och är en rikstäckande och självständig barn- och ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen. I vår organisation a...

Area Stockholm

Ungdomsjouren Bellis

Bellis är en ideell, religiös- och partipolitiskt obunden ungdomsjour. Vi vänder oss till ungdomar, som av olika anledningar behöver någo...

Area Österåker

Ungradio

Vi är en ideell förening utan vinstintresse, vilket innebär att de pengar vi får ska användas till att uppfylla vår målsättning - att stö...

Area Växjö

Uniqe

Vi är en ideell förening som arbetar mot ofrivillig ensamhet bland vuxna personer och sprider kunskap kring ämnet och vad man kan göra åt...

Area Gotland

Upplands Väsby Missionsförsamling

Vi är en församling ansluten till Svenska Missionskyrkan. Vi har verksamhet för alla åldrar, exempelvis gudstjänster, scout, tonårskvälla...

Area Upplands Väsby

Uppsala Cykelförening

UCF är en partipolitiskt oberoende förening för cyklister i Uppsala som funnits sedan 2006. Vi vill verka för att göra Uppsala till en bä...

Area Uppsala
Area 1

Uppsala Demensförening

Demensförbundet har 120 lokala föreningar med 10 000 medlemmar. Uppsala Demensförening är en av dessa som ger råd och stöd till de demens...

Area Uppsala

Uppsala Fotografiska Sällskap

Uppsala Fotografiska Sällskap (UFS) har till syfte att – företrädesvis inom Uppsala med omnejd – utgöra ett föreningsband mellan dem som ...

Area Uppsala

Uppsala Läns Dövas Förening

Uppsala Läns Dövas Förening är en politiskt och religiöst obunden förening som är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund. ULDF främjar ...

Area Uppsala

Uppsala Missionsförsamling

Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet, en gemenskap som utifrån berättelsen om Jesus Kristus söker tolka människors liv och oc...

Area Uppsala

Uppsala Skolschacksällskap

Vi är en schackklubb i Uppsala för barn och ungdomar. USSS bildades den 12 maj 2005 som en ideell förening för att främja schackspelandet...

Area Uppsala