Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala — Uppsala

Bli digital läxhjälpare med bas i Uppsala!

Beskrivning

Är du intresserad av att hjälpa andra och bidra till en inkluderande skolgång för alla? Vill du ha ett flexibelt uppdrag där du kan engagera dig på kvällstid tillsammans med andra läxhjälpare? Då är läxhjälp online en verksamhet för dig!

Verksamhetsbeskrivning:
I Läxhjälp Online ses vi en gång i veckan för att hjälpa elever med läxor digitalt via en chatt. Vi vänder oss främst till högstadie- och gymnasieelever runtom i landet. Elever som kommer till oss kanske inte har läxhjälpsverksamhet i deras stad, har motoriska hinder för att ta sig till läxhjälp eller att de inte klarar av sociala sammanhang på plats. På så vis bidrar verksamheten till en mer inkluderande skolgång, där alla kan få hjälp bara ett klick bort. 

Vad vi söker efter hos en frivillig:
Du behöver inte vara utbildad lärare eller expert för att kunna engagera dig, det viktigaste är att eleverna har ett stöd vid läxläsning av olika slag och någon att bolla idéer med. Oftast behöver eleverna lite struktur och någon som hjälper dem framåt. Då varje läxhjälpspass bemannas av flera volontärer så är du aldrig ensam, vi hjälps alltid åt och stöttar varandra - om du inte kan svara på en elevs fråga finns vi alla där som kan hjälpas åt att hitta ett svar.

Som frivillig får du följande:
  • En introduktion och utbildning inför uppdraget.
  • Du blir del en härlig gemenskap och får lära känna andra frivilliga.
  • För den som är intresserad finns det utrymme att ta på sig ledaransvar.

Om organisationen
Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Uppsalas lokalförening är en av förbundets största med cirka 1700 medlemmar. Vi finns i barn och ungas vardag, med frukostklubbar på morgnarna, och läxhjälp samt chattverksamhet på kvällarna. Vi driver också ungdomspolitiska frågor genom vår påverkansgrupp. Som engagerad blir du del av en stor humanitärpolitisk organisation som har ambition att stärka ungas röst i samhället.

Minsta åtagande

Som volontär åtar du dig att bemanna minst två vardagskvällar i månaden. Tiderna som gäller är kl. 19-21. Uppsalagruppen bemannar tisdagskvällar, men för den som är intresserad går det att bemanna verksamheten vid övriga veckodagar också.

När och var sker uppdraget

Tisdagar 19-21 i Röda korsets lokaler på Trädgårdsgatan i Uppsala. Möjlighet finns att bemanna hemifrån vid behov. Dator finns att låna. Detta volontäruppdrag har ingen maxålder.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen