Läkare i Världen — Stockholm

Läkare i världen söker juristvolontärer

Beskrivning

Anser du att alla människor har rätten att bo i ett tryggt land och vill vara volontär med inriktning på mänskliga rättigheter? Då ska du anmäla dig som volontär hos Läkare i Världen. 

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som verkar för allas rätt till vård genom våra kliniker runt om i Sverige där vi hjälper papperslösa, asylsökande, tredjelandsmedborgare och utsatta EU-medborgare. Förutom att erbjuda medicinsk rådgivning så har vi även jurister inriktade på migrationsrätt på plats. 

Varje onsdag kväll så har vi vår mentala och juridiska mottagning öppen mellan 18-20. Som jurist möter du de rättighetsbärare som uppsöker mottagningen. Du ger juridisk rådgivning till personer som kan befinna sig i stor utsatthet och därför är det bra om du har erfarenhet av denna typ av möten sedan tidigare. Främst så handlar det om kortare samtal där man ger råd, inte att driva rättsliga processer. För att vara volontär som jurist hos oss krävs att du är kopplad till en advokat- eller juristbyrå. 

Psykologer och andra samtalsstöd finns på plats så vi kan erbjuda besökare som mår psykiskt dåligt någon att prata med.

Minsta åtagande

Vi ser gärna att du engagerar dig minst en gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Mottagningen är öppen onsdagar mellan kl. 18-20

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen