Alzheimer Sverige — Örebro

Vill du vara med och förstärka styrelsen i Alzheimer Sverige Örebro Län; ledamöter samt ordförande?

Beskrivning

Alzheimer Sverige har anslutna ideella lokalföreningar på flera orter runt om i Sverige. 

Föreningen Alzheimer Sverige Örebro Län är en starkt etablerad och mycket väl fungerande lokalförening som bland annat bedriver fina Café minnesvärt-träffar i Örebro.  Café minnesvärt är en träffpunkt där alla som vill är välkomna att lära sig mer om sjukdomen och kring vilka resurser och kompetenser som finns i samhället och i kommunen både för den som har en diagnos såväl för den som är anhörig. Förutom de viktiga Café minnesvärt-träffarna verkar föreningen nära regionen såväl som med opinionsbildning. 

Alzheimer Sverige Örebro Län önskar stärka styrelsen med fler ledamöter samt även ersätta ordförandeposten.

Känner du att detta kan vara intressant för dig? Varmt välkommen att kontakta oss så kan vi tala vidare! 

Minsta åtagande

Lokalförenings styrelse kommer överens om åtagandets omfattning

När och var sker uppdraget

Lokalförenings styrelse kommer överens om åtagandets omfattning

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen