Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

223 organisationer

Sortera på

#förallabarnpålistan

#förallabarnpålistan är en ideell organisation som grundades 2020 med syfte att upplysa allmänheten om organdonationsfrågan hos barn.Vi v...

Area Stockholm

1825 – För unga vuxnas psykiska hälsa

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Vi arb...

Area Stockholm

ABF, Stockholm

ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. Vi är en idéburen organisation som skapar...

Area Stockholm

AIESEC in Sweden

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership potential. We are a non-political, independent, not-...

Area Stockholm

Act Svenska kyrkan

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Sve...

Area Uppsala

Agenda: Jämlikhet

Sedan starten den 8e mars 2014 har vi på Agenda: Jämlikhet arbetat för att göra det enklare att ta steget och engagera sig för jämlikhet....

Area Göteborg

Amazon Watch Sverige

Amazon Watch Sveriges ändamål är följande: • Att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andr...

Area Stockholm

Amnesty International

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare fö...

Area Stockholm
Area 9

Amnesty International Göteborg

 Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska ...

Area Göteborg

Amnesty International, Business Group

Amnesty Business Group (ABG) är en ideell förening med ställning som en specialgrupp inom den svenska sektionen av Amnesty International....

Area Stockholm

Amnesty International, Lundaavdelningen

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot des...

Area Lund

Amnesty International, Malmö

Amnesty Malmö driver Amnesty Internationals lokala arbete inom Malmöområdet. Som en del av organisationen, arbetar Amnesty Malmö för att ...

Area Malmö

Amnesty International, Uppsala Distrikt

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från utredningar om brott mot dessa rättigh...

Area Uppsala

Anställningslösa i Förening

AiF är en förening som arbetar med; 1 - opinion och påverkan i frågor gällande villkoren på svensk arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik o...

Area Malmö

Attention Malmö

Attention Malmö är en av Riksförbundet Attentions 60 lokalföreningar runtom i landet. Hos oss kan du träffa andra som befinner sig i en l...

Area Malmö

Bra Miljöval

Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Idag märker vi produkter och tjänster inom 8 olika ver...

Area Göteborg

Brottsofferjouren, Roslagen

Brottsofferjouren Roslagen erbjuder kostnadsfritt hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga bosatta i Danderyd, Norrtäl...

Area Täby
Area 1

Brottsofferjouren, Västerort

Brottsofferjouren i Västerort.  En brottsofferjour består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner, som har till uppgift att stödja o...