Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling — Uppsala

Varmt välkommen att delta i språkcafé på Sävja Kulturhus.

Beskrivning

Integration sker när människor med god vilja möts! Kom och umgås över kulturgränser, fika och hjälp till att öva svenska språket.
Vår språkcafé har en struktur och ett innehåll men det är viktigt för oss att det får vara en kravlös och öppen mötesplats där fokus ligger på mötet mellan människor, inte på språkmässig prestation. Vi vill att vårt språkcafé ska berika både språk och nätverk och främja delandet av livsberättelser och erfarenheter.
Vi inleder våra träffar i storgrupp (vi brukar vara omkring 10-20 personer), där vi alla, efter bästa förmåga, får svara på "dagens fråga" i syfte att öva sig i att tala och lyssna på svenska. Efter denna runda brukar vi sätta oss i mindre grupper om ca fyra-fem personer utifrån vad man vill fylla tiden med. Vissa vill umgås medan andra har specifika önskemål om vad de önskar träna språkligt med hjälp av material som finns att tillgå på plats. Verksamheten arrangeras av Svenska kyrkan i samarbete med Uppsala kommun. Under feb-april månad 2024 arrangerar vi simskola på Fyrishov för våra deltagare på Språkcafé, vi söker volontärer också till det!

Välkommen att vara med oss! 

Minsta åtagande

De torsdagar som passar för dig.

När och var sker uppdraget

Torsdagar kl. 17.30-19.00 på Sävja kulturhus. Buss 5, hållplats Daneport, stannar precis utanför Kulturhuset. Vi sitter i det öppna rum som kallas ljusgården, mitt i huset, en trappa ned.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen