Alla organisationer

Det är här ditt engagemang börjar - hitta vad som passar dig.

Alla organisationer

276 organisationer

Sortera på

KFUM, Göteborg

KFUM:s bärande idé över hela världen i över hundra år har varit och är att möta unga människors aktuella behov. Ungas behov har förändrat...

Area Göteborg

Röda Korset, Botkyrka

Välkommen till Botkyrka Röda Korskrets. Vi bedriver verksamheter utifrån de behov som finns i Botkyrka och tillgång på frivilliga med oli...

Area 3

ABF, Västerås

ABF Västerås bedriver studiecirkelverksamhet i flera kommuner i länet. Vi arbetar även med asylverksamhet där vårt uppdrag är att bidra t...

Area Västerås

Fryshuset, Catch-up

Fryshusets bedriver en komplex verksamhet som sträcker sig från ren nöjesverksamhet till sociala projekt som direkt adresserar vår tids a...

Area Stockholm

KARMA - Mångkulturellt Resurscentrum

Karma-Mångkulturellt Resurscentrum jobbar mycket med barn, ungdomar och kvinnor med invandrarbakgrund. Vi arbetar med hedersrelaterad pro...

Area 4

Nawawi hjälpförening

Vi är en somalisk förening som erbjuder våra ambitiösa och glada medlemmar extra undervisning i svenska på kvällstid, som komplement till...

Alby kvinnocenter

Kvinnocenter är en ideell organisation som bildades 1998, har 400 medlemmar och samarbetar med Botkyrka kommun och många andra organisati...

Röda Korset, Södermalmskretsen

Södermalms Rödakorskrets är en av Sveriges största lokalföreningar med 1300 medlemmar som stödjer arbetet för ett humanare Södermalm där ...

Area Stockholm
Area 1

Svenska kyrkan, Falköping

Med drygt 14 000 medlemmar är Svenska kyrkan Falköping, Falköpings pastorat, kommunens största medlemsorganisation. Här finns en bred ver...

Area Falköping

Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Föreningen Tidigt Föräldrastöd fokuserar på verksamheter och projekt som bidrar till jämlikhet i hälsa och en bra start på föräldraskapet...

Area Göteborg
Area 2

TRIS, Tjejers Rätt I Samhället

TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter unga kvinnor ...

Area Uppsala

Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever och studenter i Sver...

Area Stockholm
Area 14

Studieförbundet Bilda, Svealand

Studieförbundet Bilda skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Vi erbjuder bildnings- oc...

Area Västerås

Drivkraft Ängelholm

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Vi erbjuder me...

Area Ängelholm

Svenska kyrkan, Farsta församling

Farsta församling är en av Svenska kyrkans ca 2 200 församlingar och ligger i Stockholms stift. Antal invånare är 46 654 varav 29 980 är ...

Röda Korsets Ungdomsförbund, Stockholm

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm! Vi arbetar för ett hållbart samhälle där barn och unga mår bra och känner sig trygg...

Area Stockholm
Area 6

Kavehs Fritid

Kavehs fritid är en ideell förening som jobbar med integration. Vi jobbar med att skapa aktiviteter för ungdomar 13-19 år och för vuxna f...

Svenska kyrkan, Angereds församling

Angereds församling består av Göteborgs nordöstra stadsdelar - Angered, Bergum och Gunnared. Församlingen sträcker sig från Bergum i öste...